Mikä on CV?

Mikä on CV?Uutta työpaikkaa hakiessa törmää melkeinpä poikkeuksetta pyyntöön lähettää työtä tarjoavalle taholle CV. Harjaantumatonta työnhakijaa pyyntö saattaa hämmentää ja kokeneelle konkarillekaan kertaus ja uudet ideat harvemmin ovat pahitteeksi. Tutustutaan siis tämän kirjainyhdistelmän merkitykseen, sen rooliin työnhakuprosessissa ja siihen, mitä hyvä CV pitää sisällään.

CV on lyhenne latinankielisestä sanaparista Curriculum vitae, joka tarkoittaa ”elämän kulkua”. Vaikka CV onkin ehkäpä käytetyin ilmaisu työpaikkailmoituksissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin, on dokumentille olemassa myös suomenkielinen nimensä: ansioluettelo. Ansioluettelo on työhakemuksen liite, josta ilmenevät hakijan aiempi työkokemus, koulutus sekä muu osaaminen.

CV on työhakemuksen tärkein osa

Mikä on CV?Ansioluettelon tarkoituksena on antaa työnhakijasta ja tämän ominaisuuksista mahdollisimman laaja kuva kompaktissa muodossa. CV tulisikin aina liittää työhakemuksen yhteyteen, myös silloin kuin sitä ei erikseen pyydetä. Rekrytoija näkee ansioluettelosta yhdellä silmäyksellä, onko hakija pätevä hakemaansa työtehtävään: korkeintaan kahden A4-sivun pituisesta CV:stä pitäisi löytyä ainakin hakijan henkilö- ja yhteystiedot, työkokemus, koulutus, kielitaito sekä IT-taidot. Valokuva ei ole pakollinen, mutta antaa hakijalle kasvot, mistä voi olla etua rekrytoijan käydessä läpi jopa satoja hakemuksia ja ansioluetteloita.

Mikäli hakijalla on vaikkapa edellisistä työtehtävistä tai harrastuksista kartutettua erityisosaamista tai muita taitoja, kannattaa myös niistä mainita CV:ssä. Myös harrastuksia voi listata maltillisissa määrin, etenkin, jos niillä on jotain tekemistä haettavan työpaikan kanssa. Lisäksi työpaikan kannalta olennaiset sertifikaatit, kuten hygieniapassi tai ensiapukortti, on syytä kertoa ansioluettelossaan. Merkitystä saattaa olla myös ajokortilla ja asevelvollisuuden suorittamisella.

Kolme täsmävinkkiä onnistuneen CV:n laatimiseen

  • Kerro työhistoriastasi mahdollisimman tarkasti ja vältä aukkoja. Listausta ei kuitenkaan aina kannata aloittaa aivan alusta asti eikä jokaista työtehtävää mainita, mikäli työura on kovin pitkä ja rönsyleivä. Jos esimerkiksi haet ylilääkärin paikkaa, on tuskin tarpeen ilmoittaa, että olet jakanut mainoksia kesätyönä 20 vuotta sitten. Haettavaan paikkaan liittyvä kokemus kannattaa kuitenkin aina mainita, vaikka siitä olisikin jo vierähtänyt pidempi tovi.
  • Panosta selkeyteen ja kieleen. CV:n tulisi olla niin selkeä, että siitä huomaa nopeallakin silmäyksellä kaiken tarpeellisen. Voit esimerkiksi lihavoida olennaisimmat seikat, kuten edellisen työnantajasi nimen sekä tittelisi. Kirjotusvirheet antavat hakijasta herkästi huolimattoman kuvan ja CV:n oikeinkirjoitus kannattaakin tarkistaa vaikkapa ystävän tai perheenjäsenen avustuksella.
  • Älä unohda hakemusta! Pelkällä ansioluettelolla ei pitkälle pötkitä, vaan CV:n pariksi kuuluu aina sitä täydentävä, ajatuksen kanssa kirjoitettu hakemus. Jos työkokemusta ei ole vielä pahemmin kertynyt ja CV jää niukkasanaiseksi, pääsee hakemuksessa kuvailemaan tarkemmin itseään sekä sopivuuttaan haettavaan työtehtävään.