Mitä tarkoittaa suorahaku?

Mitä tarkoittaa suorahaku?Kun yritys hakee työntekijää avoimeen työpaikkaan tai työtehtävään, tapahtuu se perinteisimmin julkaisemalla työpaikkailmoitus ja valitsemalla sitten ilmoitukseen vastanneista hakijoista lupaavimmat haastatteluun. Sopivia ehdokkaita voidaan kuitenkin etsiä myös ilman että avoimesta paikasta ilmoitetaan lainkaan julkisesti. Tällöin käytössä voi olla niin sanottu suorahaku, josta käytetään usein myös sen englanninkielistä nimitystä headhunting. Suorahaussa rekrytoija etsii aktiivisesti työtehtävään sopivia osaajia julkisia tiedonlähteitä käyttäen ja ottaa sitten heihin suoraan yhteyttä tiedustellen kiinnostusta avoimena olevaan paikkaan. Suorahaku on jatkuvasti yleistyvä rekrytointimenetelmä, jota voidaan käyttää sopivan työntekijän etsintään paitsi yksinään, myös julkisen haun ja muiden mahdollisten hakukanavien ohella.

Milloin käytetään suorahakua?

Suorahaku sopii työntekijöiden etsimiseen mainiosti muun muassa silloin, kun avoimesta työpaikasta ei voida tai haluta ilmoittaa julkisesti esimerkiksi kilpailusyiden vuoksi, sekä sellaisissa tapauksissa, joissa haun kohderyhmä on todella rajattu tai tehtävään soveltuvien henkilöiden määrä tavallista pienempi. Tyypillisimmin suorahakua käytetään ylemmän johdon henkilöiden rekrytointiin sekä haettassa jollakin tietyllä osa-alueella ansioitunutta työntekijää vaativampiin asiantuntijatehtäviin. Nykyisin suorahaku on kuitenkin yleistynyt ja laajentunut käytettäväksi menetelmäksi mitä moninaisimmissa rekrytoinneissa, oli kyse sitten toimitusjohtajan tai määräaikaisen myynnin assistentin paikasta.

Suorahaun kautta rekrytoijan on mahdollista tavoittaa perinteiseen tyyliin työtä hakevien henkilöiden lisäksi myös niin sanottuja passiivisia työnhakijoita, jotka eivät aktiivisesti etsi uutta työpaikkaa, mutta jotka ovat kuitenkin avoimia työpaikanvaihdokselle sopivan tilaisuuden sattuessa kohdille. Selvästi suurin osa työssäolevista ammattilaisista on tutkimusten mukaan juuri passiivisia työnhakijoita, joten tämän ryhmän joukosta saattaa hyvinkin löytyä avoimeen työtehtävään juuri se kaikkein paras tekijä.

Passiivisia työnhakijoita tavoittaakseen yritys voi käyttää henkilökohtaista suorahakuprosessia tai hyödyntää suorahakuihin erikoistuneen headhunting-toimiston palveluja. Samalla kun suorahaku on kasvattanut suosiotaan yritysten käyttämänä rekrytointitapana, myös tällaisia palveluja tarjoavien rekrytointiyritysten määrä on lisääntynyt.

Kuinka tulla löydetyksi?

Olipa sitten aktiivinen tai passiivinen työnhakija, oma näkyvyys julkisissa tiedonlähteissä määrittää sen, onko suorahakua tekevän tahon haaviin ylipäätään mahdollista päätyä. Niin mahdolliseen työpaikanvaihdokseen avoimesti suhtautuvan kuin uutta työpaikkaa aktiivisesti etsivänkin kannattaakin siis huolehtia siitä, että oma osaaminen on helposti löydettävissä. Headhunterit metsästävät potentiaalisia ehdokkaita muun muassa sosiaalisen median, etenkin työelämään keskittyvän yhteisöpalvelu LinkedInin ja Facebookin kautta sekä keräämällä tietoja esimerkiksi alan yritys- ja ammattijulkaisuista. Omiin sosiaalisen median profiileihin kannattaa ujuttaa avainsanoja, joilla haluaa tulla löydetyksi, sillä hakusanojen käyttö on suorahauissa avainasemassa. Inspiraatiota sopivien sanojen keksimiseen voi hakea vaikkapa oman alansa työpaikkailmoituksista.