Uralla eteneminen

Globalisoituneessa maailmassa muutosten aalto on pyyhkäissyt kaikkien yli. Suurin osa meistä hyötyy globalisaatiosta monella tavalla. Näistä hyödyistä huolimatta globalisoitunut maailma haastaa meidät tekemään erilaisia asioita eritavoin. Yksi esimerkki löytyy modernin ajan työelämästä. Nimittäin työmarkkinat käyvät läpi huimia muutoksia, joiden myötä meidän jokaisen uravalinnat sekä uralla eteneminen vaativat uutta perspektiiviä. 

Yksi työpaikka, ei kiitos

Hyvin usein vanhempi sukupolvi onnistui pysymään yhdessä (tai kahdessa) työpaikassa koko elämänsä ajan. Monella tavalla uranvaihto nähtiin epäonnistumisena tai merkkinä työntekijästä, joka ei tiennyt mitä hän haluaa työelämästä. Tämänkaltainen logiikka oli täysin hyväksyttävä näkökanta vielä 20 vuotta sitten. Mutta nykyään yhdessä työpaikassa pysyminen voi tarkoittaa, että kyseinen työntekijä ei uskalla yrittää uusia asioita tai ei yksinkertaisesti pidä hallussaan monipuolisia kykyjä ja osaamisia. Toisaalta IT-vallankumouksen myötä suurin osa työtehtävistä tehdään tietokoneen avulla ja näin ollen ihmisten valinnat uran suhteen ovat eksponentiaalisesti laajemmat, mikäli he hallitsevat tietotekniikan taidot.

Uralla eteneminen

Uralla eteenpäin

Optimaalisin urapolku näytti vielä 20 vuotta sitten tältä:

 1. Työharjoittelun kautta kesätöihin samaan yritykseen
 2. Jatko-opinnot piti suorittaa enemmän tai vähemmän samalla alalla tai jopa samassa yrityksessä
 3. Työllistyminen opintojen jälkeen samaan yritykseen koska opinnot toivat rajatut osaamiset
 4. Vuosien jälkeen uralla eteneminen ylennysten muodossa tai eläköityminen samasta yrityksestä
 5. Rohkeimmat saattoivat siirtyä saman alan yrittäjäksi

Modernin ajan urapolku näyttää hieman erilaiselta:

 • Työharjoittelut ja kesätyöt ovat toisistaan täysin erillään
 • Jatko-opintojen aikana työskennellään missä tahansa paikansa kunhan tulot ovat hyvät
 • Työllistyminen oman opintojen alaan on harvinaista
 • Ensimmäinen oikea työpaikka nähdään oikeastaan työharjoitteluna
 • Työpaikassa pysytään enintään 3-5 vuotta jonka jälkeen etsitään jotain muuta
 • Työuran päätyttyä ansioluettelosta löytyy kirjava määrä erilaisia työpaikkoja, jotka eivät välttämättä ole mitenkään yhteyksissä toisiinsa.

Miten etenen?

Hyvä kysymys. Kannattaako pitkäjänteisyys ja rajallinen urapolku vai onko vapaus valintaan tärkeämpää? Harva meistä tietää peruskoulun jälkeen mikä ala sopii meille parhaiten. Mutta me kaikki tiedämme, että ilman kokeilua emme takuulla saa tietää. Toisaalta yritysten johdossa (ja HR:ssä) on vielä vanhemman sukupolven työntekijöitä, jotka karttavat työnhakijoita, joiden ansioluettelosta löytyy yli kolme sivua työkokemusta: heille työpaikkaa usein vaihtava henkilö on kallis riski.

Uralla menestymiseen tarvitaan vain yksi nyrkkisääntö: teet mitä tahansa, tee se aina hyvin äläkä luovuta. Etsi omaa ”juttua” niin kauan kuin se vaatii. Muuten elämästä tulee varsin tylsä. Lisää hauskuutta arkeen saat myös helposti mobiililaitteellasi; Mobiilikasino takaa, että tylsyyttä vastaan voi taistella paikasta riippumatta!